Ekobyn Smeden i Jönköping

Smeden är en ekoby utanför Jönköping byggd 1988. Området byggdes som bostadsrättsförening, men husen är nu friköpta med en samfällighet för mark och bystuga. Arbetet startade genom att bilda en ekobyförening med målsättning att vara klara inom tre år. Man gjorde en enkät bland de intresserade och utifrån det tog man fram en kravspecifikation. Husen är byggda i trä med ekofiber, färdiga block. Husen är byggda med tjocka väggar, treglasfönster och passiv solinstrålning. Men hur stor energiåtgången är beror framför allt på hur man lever visar jämförelser.

I husen finns en ackumulatortank där vattnet förvärms av solvärmen. Man har också en vattenmantlad kakelugn i husen, Kronspis. Mot köket finns ett växthus/glasdel med vikdörrar som är möjliga att dra ifrån. Trevliga och praktiska lösningar.

Man har också sopsortering med 10 fraktioner som hämtas och maskkomposter i husen. I området har man en gemensam bystuga som en jourgrupp har hand om.

Annonser