Bygga och bo som senior

Tisdagen den 18 oktober 2011 hade vi arkitekterna Kerstin Kärnekull och Ingela Blomberg här . De berättade om sitt arbete med “Handbok för seniorer som vill bo tillsammans”. De har båda mycket god kännedom om de exempel på gemensamma boenden som finns runt om i landet. Kerstin berättade i tur och ordning om olika kollektivhus och bogemenskaper. Hon tog upp frågor som hur de var organiserade och vad som fungerat och inte. Vi diskuterar vad som är viktigt i ett gemensamt boende och hur man kan forma sitt boende! Ämnen som togs upp var gemensamma ytor, organisationsformer, finansiering, tjänster. En viktig punkt var också samarbetet och den sociala samvaron, som är grunden i bogemenskaper.

Mycket matnyttigt och också mycket att återkomma till. Vi fick också många tips på kontakter och olika sätt att gå vidare i projektet. De besitter mycket värdefull kunskap för alla som vill bygga och bo gemensamt.

 

Annonser