Byggemenskaper – seminarium april 2012

Seminarium, Bygggemenskap, hos bostadsrättsföreningen, ”Understenshöjden”, Sthlm.14/4 -12, Tid 9.30-16.30

Deltog gjorde Anders Lidstrand och Per Carleson, från Lagnö Seniorboende.
Här är deras redogörelse.

Närvarande: 22 pers., varav från Understenshöjden. 1, Lagnö. Seniorboende 2, Tyskland 2, HSB Sthlm 1

Nils Söderlund, boende på Understenshöjden berättade om Bostadsrättens tillblivelse. Om vad som gått bra och vad som gått mindre bra. HSB Sthlm tog sig an projektet och Platzer Bygg AB blev byggföretaget som uppförde samtliga hus.

Det positiva med Platzer, var att det gick lätt att få reducerat. pris på sin lägenhet för egenarbete. Den största missen var att det lokala reningsverket ej fungerade, så lösningen blev att bli inkopplad på Sthlm:s avlopp.

Nils S. visade sen oss sin egen lägenhet och vilka material och teknik som använts.

De inbjudna tyska arkitekterna, organiserade i den Tyska Bygggemenskapen, visade ritningar på ett större bostadshus som de uppför i Berlin. De som är tänkta hyresgäster i detta hus representerar ett tvärsnitt av människors situation i Tyskland, handikappade, ensamstående, pensionärer,m.m. Allt är byggt med sunda matriel och hållbara lösningar.

Per redogjorde för vårt projekt och var vi befann oss i processen. De övriga, som för övrigt nästan alla var arkitekter, redogjorde för olika projekt som alla handlade om hållbar utveckling.

Mer att läsa finns på: www.byggemenskaper.se

I april hölls ett seminarium om byggemenskaper i Malmö. Därifrån finns filmat och upplagt på deras hemsida. Bland annat ett 40-minuters avsnitt om olika byggprojekt där olika initativ tagits kring att bygga gemensamt.
Den filmen hittar du här

Annonser