Kooperativ Hyresrätt

Coompanion är en organisation med pengar från Tillväxtverket för att stödja kooperativ utveckling på landsbygden. Söndag 6 maj var Regina Westas och Anders Johansson från Coompanion här och berättade om kooperativ hyresrätt och möjligheterna med den kooperativa boendeformen för boende och verksamheter.

Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Boendeformen är tänkt att ge förutsättningar för en bättre boendemiljö med större inslag av boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt. Den ger goda möjligheter att anpassa boendet till hyresgästernas särskilda önskemål. Den kooperativa hyresrätten är sedan 2002 en lagstadgad boendeform i Sverige

Eftersom vi vill bygga ett boende som inte går att spekulera i och där det ska vara rimliga kostnader så är denna form det som verkar vara det enda rätta för oss. Vi kan själva påverka förhållandet mellan insats och hyra. Föreningen kan själv välja in nya hyresgäster när det blir lediga lägenheter.

Annonser