Mark och placering

En intressant fundering är naturligtvis var ett sådant här hus ska ligga. Vår utgångspunkt är att det är ett hus för landsbygden och vi utgår från Lagnö Gård. Vi har tillsammans med arkitekten Gunilla Rombo tittat på marken och diskuterat olika platser. Vi har också diskuterat med stadsarkitekten i Trosa angående placering.

Det är mycket att ta hänsyn till, ljusförhållanden, utsikt, andra byggnader, tillfartsmöjligheter för att bara nämna några. Husets placering påverkar också dess funktion. Som på många andra gårdar på landsbygden finns här lador och ladugård. Vi har här också en lada ombyggd till förskola och vandrarhem.

En naturlig placering är i anslutning till dessa. Det underlättar också framtida samverkan med dessa verksamheter, Arkitektens ytstudieskiss utgår också från denna placering. Ett problem här är dock att marken är havsnära. Vi inväntar en karta med markförhållande för att diskutera vidare. Med anledning av att det kan vara för lågt tittar vi även på andra platser.

Annonser