Ytstudieskisser – Version 1

Tänk att se allt prat, alla visioner och önskningar på pappret! Som om det faktiskt var möjligt! Det gör mycket att se det konkret nerritat på ett papper. Detta är Gunilla Rombos skisser för att se hur stor plats det tar och det över huvud taget går att få ihop rummen som vi hoppas.

Så här skulle det kunna se ut om det låg på ängen här på Lagnö Gård med hänsyn taget till andra byggnader, ljusförhållanden och vägar.

Detta är bottenvåningen.
Det röda är lägenheter, det gula gemensamma ytor, det svagt färgade inglasade gemensamma ytor:

Lagnö Seniorboende

Detta är övervåningen.
Det blå är gästrum:

Lagnö Seniorboende

Ytor, skiss:

Lagnö SeniorboendeYtor, siffror:

Lagnö Seniorboende

Annonser