Studiebesök

Vi gör studiebesök som är intressanta för oss ur olika aspekter. Vi besöker platser där den sociala gemenskapen är viktig. Vi tittar på platser som är viktiga ur ett hållbart perspektiv. Vi tittar också på arkitektur och hur boendet är organiserat och finansierat. Allt eftersom kommer det mer information här.

Vi har besökt:

Egen El, deras kulle i Katrineholm med sol- och vindkraft.

Bovieran i Örebro, ett seniorboende med stor vinterträdgård.

Växhuset, Ekocentrum i Söderhamn med vandrarhem och kursgård.

Färdknäppen i Stockholm, ett kollektivhus för livets andra hälft.

Elfvinggården i Stockholm, ett kollektivhus för kvinnor.

Växhuset

Studiebesök på Växhuset – ekocentrum i Söderhamn.

Annonser