Besök på Ecotopia 19/4 2012

Lagnö Seniorboende gör ett studiebesök hos Roland och Karin på deras gård i Skåne. På eget initiativ har de byggt och planerat för sin vision som de kallar Ecotopia.

Gården de köpt är på 7 hektar och de flyttade dit år 2006. Under 5 år har de projekterat, planerat och kartlagt marken utifrån tanken om att forma en permakultur. De har undersökt vatten, växter, jordmån, ljusförhållanden; alla förutsättningar som marken har att erbjuda. Detta har de haft att utgå ifrån när de skulle skapa sin vision, Ecotopia, en mötesplats där de arbetar för att bidra till en hållbar utveckling, en ”framtidsverkstad”!

De bygger nu 6 stugor som alla är olika, helt ekologiska och som får verka som en inspirationskälla för andra att kunna ta ”egen makt”, för implementära , hållbara syften och dessa kan också presentera hållbara lösningar som är helt självhushållande.

Karin och Roland har bägge bott i Österrike/Alpmunster i många år, där de haft odlingar på 600kvm och levt helt självförsörjande på marken med gödsel från djuren liksom ägg, ull m.m. Bägge är uppväxta på bondgårdar i Skåne.

Ecotopia ska fungera som en ”permakulturdesign”. Man har kollat alla flöden innan man placerar husen och funnit att alla typer av jord finns på gården. Husen står vid kanten av en rullstensås, ren morän, där finns mycket skiffersten. Av de egna stora stenarna har man format husgrund, vägar, gården, parkeringen, ”kryddspiralen” m.m. Dessa stenar har varit det mest använda materialet.

Man har en undervisningslokal för 24 personer, stugor, möteslokal och en serviceenhet- kretsloppsanpassat.

Detta ska fungera som en inspirationskälla på ”gräsrotsnivå”.

Man har gjort en gränsdragning: man tar emot för konferens, men ställer krav, t.ex. byt till recycling- kasse, vilket shampo/vilken tandkräm tar jag med, allt för att man ska tänka efter!

Man köper in ved/pellets, Viss el från vindkraftverk, men enligt deras erfarenhet är turerna kring vindkraft en smutsig affär!

Den 4-5-6 maj har man en föreläsning om Halmbalshus. 30 pers. är anmälda vilket betyder att det är fullt!

11 maj har man öppningsdag med lerbyggekurs och permakulturkurs som är avgiftsbelagda.

I undervisningssalen har man byggt upp en välvd lermur vid ingången. För att komma in i salen måste du gå runt lermuren- till höger eller vänster- du måste välja, kan inte gå rakt fram, måste tänka efter! Lermuren skyddar också talaren och fungerar akustiskt bra! Den är dessutom bra för energiflödena (Feng Shui)

 Byggteknik

Material: lera, ull, returpapperfiber, hampa, vassmattor (Litauen), skumglas – Hasopor (Sverige), lin och jord. De har tagit mycket material från Österrike eftersom de har mycket kontakter därifrån och att dessutom t.ex. hampa är 4 ggr dyrare i Sverige. -340 isolering i vägg. Man kommer att försälja dessa material / förmedla de bästa produkterna.

(På nätet kan man läsa om en mässa i Österrike, Wels, ”Energiemesse.at”. Denna går i tre dagar i februari. Om vi vill gå på den, bör det planeras innan och en person med bra kunskaper i tyska ska följa med!)

Husen har golvvärme och väggvärme; slingor i lerväggarna vilket är sundare än golvvärme! Värmen blåses in vid golvet, stiger upp mot taket, en fläkt tar med den varma luften till en värmeväxlare och på det viset återvinner man 82% av den varma luften.

En jordvärmepanna finns ; värmen kan regleras rum för rum. 1,8 värde isolerglas (svenskt i Tomelilla)

Arbetare:

Man har anställt österrikiska arbetare för att de har kompetensen som krävs. (I Österrike måste bönder och företag ha utbildning och entreprenörskurs innan de startar)

Man har också polska och litauiska arbetare (obs inga svartjobb!). Man har hjälpt dem starta egna företag här i Sverige. Rent praktiskt och även etiskt, betalar man för redovisning o ger dem referenser för nya jobb.

Man började bygga Ecotopia i april 2011, efter att ha planerat i 5 år.
Här har de eget vatten via en elva meter djup brunn.
De gör allt själva, men har en konsult kring vatten och avlopp/kretslopp.
De har myndighetskunskap!

En byggnadsingenjör har hjälpt dem med beräkningar men resten har fått värka fram.

Clinton, junior architector, från Johannesburg, kom till dem för att han ville lära sig ”substainable living”, och så visade det sig att han var väldigt bra på att rita(CAD) och att bygga modeller, som man nu kan visa upp i undervisningen!

Läs mer om Ecotopia!

Annonser