Färdknäppen

Besök på Kollektivhuset ”Färdknäppen”

En grupp på 8 personer från projektgruppen för bildandet av Lagnö Gårds Seniorboende besöker den 31 maj 2011 Kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Vi blir mottagna av informationsansvarig Monica William-Olsson och hon visar oss runt i det stora husets alla 7 våningar, inklusive källarlokalerna.

Monica som är en av initiativtagarna och en av de drivande krafterna i bildandet av ”Färdknäppen” gav oss en utförlig beskrivning av alla turer med kommun och byggherre, regelbildande, ekonomi, uppdelning av lägenheterna, gemensamma projekt m.m. Detta fick oss att förstå vikten av att aldrig ge upp samt att ha förståelse för att det kan ta tid även för oss som är en mycket mindre skara, att kunna få vårt projekt att ”komma i hamn”.

Monica visade oss köket, rutinerna för matlagning och inköp samt kostnaderna för äta, en inte minst viktig detalj.

Vi fick oss många glada skratt från alla berättelser från tiden då idén till bildandet av ”Färdknäppen” fram till idag och vi är tacksamma för den vänlighet som mötte oss och den tålmodighet med alla frågor som Monica visade. Ett gott föredöme!

Carina Rudberg

Mer info på: http://www.fardknappen.se

KökGemensamt kök på Färdknäppen

Trädgård på Färdknäppen

Färdknäppens trädgård, centralt i Stockholm

Annonser