Värdegrund

Vår organisationsgrupp presenterar härmed ett förslag till Värdegrund – för diskussion!

Värdegrund för Lagnö Bo – ett boende byggt på delaktighet, hållbarhet och gemenskap

Välkommen till ett boende där vi

– tar vara på allas olika förmågor

– lever tillsammans alltid och själva ibland

– hjälper varandra i gemensamma projekt

– respekterar varandras behov av egentid

– samverkar med våra grannar

– är öppna för världen utåt

– betraktar köket som husets hjärta

– deltar i den gemensamma matlagningen

– strävar efter en i huvudsak ekologisk mathållning

– skapar en harmonisk och hållbar boendemiljö

– sätter social gemenskap och aktiv delaktighet i centrum

– låter merparten av vår gemenskap utvecklas utan alkohol

– låter kultur ta stor plats

– respekterar var och ens intressen

– håller vårt boendet fritt från spekulation

– tar hänsyn till var och ens ekonomiska förutsättningar

– verkar för en hållbar ekonomi

– strävar efter ett demokratiskt boende för varje människa

– i huvudsak använder naturliga material

– har en trädgård som stimulerar odling av både blommor och ätbart

– skapar platser både för umgänge och egen njutning

– strävar efter en trädgård som tilltalar alla våra sinnen

– lever i en inbjudande miljö såväl ute som inne

Annonser