Vigs ängar

Baskemölla Ekoby är en ekonomisk förening med 29 enheter som arrenderar sin mark. Här är stor bredd i hustyper och standarder, från enkel standard med mycket eko till stora hus, en del med inte så mycket eko-tänk, andra med mer. Det var väldigt intressant att gå runt och titta på alla olika hus och byggsätt.

Ninni som visade runt berättade också om sin permakulturodling. De har byggt sitt hus själva. Husets första del är byggt som ett halmbalshus. Detta har visat sig mindre bra då huset ligger i ett blåsigt läge. Därför är den andra delen byggt med lerflis, ett byggsätt som på ett bättre sätt står emot vinden. Vi såg också ett stort hus under uppförande byggt med den tekniken. Där skulle det läggas på ett ytlager, vilket var ännu inte klart. Det går att putsa eller sätta trä utanpå tex.

Baskemölla saknar gemensam lokal och kök, vilket gör att det inte finns någon sammanhållande plats på området. Vikten av att ha ett gemensamt kök och lokal är något som återkommer på många av de ställen vi besökt. ”Köket är husets hjärta” och viktigt för sammanhållningen. Detta är också något vi känner igen från vårt eget boende där vi tidigare haft det, men saknar det numera.

Annonser